FUZIP u Projektu „Jačanje kapaciteta BiH u oblasti borbe protiv sive ekonomije i ilegalne trgovine naftnim derivatima (ENACT2ACT)“

Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove su jučer, 6.2.2023. godine prisustvovali prvom zajedničkom sastanku bh. tima za saradnju na Projektu „Jačanje kapaciteta BiH u oblasti borbe protiv sive ekonomije i ilegalne trgovine naftnim derivatima (ENACT2ACT)“ koji realizuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji s Republikom Češkom, održanom u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Naime, problem neadekvatnog kvaliteta tečnih naftnih goriva u međunarodnoj trgovini je prepoznat kao prioritetna aktivnost za pružanje podrške institucijama u BiH i nadležnim inspekcijskim organima, s fokusom na jačanja kapaciteta u ovoj oblasti. Cilj projekta je postizanje održivog napretka u borbi protiv sive ekonomije u oblasti trgovine naftom i naftnim derivatima, a prioritet ubrzanje prijenosa pravne stečevine EU i implementacija novih zakonskih rješenja shodno kandidatskom statusu BiH.

Predstavnici bh. institucija će kroz projekat steći nova saznanja i iskustva u oblastima unapređenja kontrole distribucije tečnih goriva s ciljem smanjivanja odliva prihoda iz budžeta, usklađivanja nacionalne legislative s relevantnim zakonodavstvom EU, podizanja svijesti o značaju borbe protiv nezakonite trgovine tečnim gorivima, sive ekonomije i neusklađenosti goriva s parametrima kvaliteta, te unapređenja kontrole, monitoringa i regulacije tržišta. Pomenute aktivnosti su usmjerene na doprinos zaštiti nacionalne ekonomije, smanjenju degradacije kvaliteta tečnih goriva, zagađenja okoliša i nelojalne konkurencije, čime se garantuje zaštita tržišnih cijena, te unapređenje zaštite potrošača.

Predviđeno trajanje implementacije projekta je jedna godina, a FUZIP će, shodno projektnim aktivnostima, uzeti učešće putem Federalnog rudarsko, termo i elektro-energetskog inspektorata, Federalnog tržišnog inspektorata i Sektora granične inspekcije.

– KRAJ –