Nakon incidentnog zagađenja rijeke Bioštice: Federalna vodna inspekcija na terenu, proglašen 2. stepen ugroženosti

Nakon što je jučer (7.2.2023. godine) u jutarnjim satima došlo do incidentnog zagađenja rijeke Bioštice u Olovu, koje se u toku noći i jutarnjim satima 8.2.2023. godine proširilo i na rijeke Krivaju i Bosnu nizvodno do Maglaja, Federalna vodna inspekcija i kantonalna vodna inspekcija ZDK proglasile su 2. stepen ugroženosti, čime je na snagu stupio kantonalni operativni plan mjera u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja, koje uključuju sprečavanje širenja zagađenja i ograničavanje upotrebe izvorišta pitke vode i vode za druge namjene.

Naime, jučer je, usljed ispuštanja otpadne vode od jalovine iz rudnika Geomet d.o.o. Olovo došlo do incidentnog zagađenju rijeke Bioštice u Olovu koja je, kao vodotok II kategorije, u nadležnosti kantonalne vodne inspekcije Zeničko-dobojskog kantona. Kantonalni vodni inspektor je odmah po zaprimanju dojave o zagađenju izašao na teren i poduzeo mjere iz svoje nadležnosti, te o incidentu obavijestio Federalnu vodnu inspekciju i druge nadležne organe, a pripadnici Agencije za vodno područje rijeke Save su uzeli uzorke vode za analizu. Inspekcijskim nadzorom kantonalnog inspektora utvrđeno je da je do zagađenja došlo usljed nekontrolisanog ispuštanja tehnološke otpadne vode iz rudnika, zbog čega je rad rudnika zabranjen do utvrđivanja i saniranja uzroka zagađenja.

Nakon zaprimanja dojave, Federalna vodna inspekcija je na terenu, te od jučer prati kretanje zagađenja prema vodotocima I kategorije – rijekama Krivaji i Bosni. U jutarnjim satima je zabilježeno smanjenje intenziteta onečišćenja na pomenutim vodotocima u nadležnosti Federalne vodne inspekcije, a do sad nije uočen pomor ribe. O incidentu je obaviješten i Glavni republički vodni inspektor Republike Srpske.

U skladu s mjerama iz operativnog plana, stanovništo naseljenih mjesta uz vodotoke rijeka Bioštice, Krivaje i Bosne je obaviješteno o mogućem uticaju zagađenja na podzemne vode.

– KRAJ –