Federalno ministarstvo trgovine objavilo obavijest o primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži

Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode  („Službene novine Federacije BiH“, br.69/23), stupila je na snagu 9.9.2023. godine i radi pojašnjenja u primjeni navedene Odluke obavještavamo vas o sljedećem:

Tačkom II. Odluke propisano je da se mjere neposredne kontrole cijena odnose se na pojedine životne namirnice i druge proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društva i druga pravna i fizička lica koja proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.

  1. Pod pojmom privredna društva i druga pravna i fizička lica koja proizvode podrazumjevaju se  pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti proizvodnje, ali su registrovana i za obavljanje trgovačke djelatnosti i vode  odgovarajuće trgovačke knjige zavisno od oblika trgovine koji obavljaju.

Dakle, predmetna Odluka koja se odnosi na utvrđivanje marži u trgovini, u skladu sa članom 4. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, 2/95 i 70/08), ne primjenjuje se na proizvođačke cijene, nego se odnosi na utvrđivanje i primjenu maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnicei druge proizvode svih subjekata koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo. 

  1. Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode („Službene novine Federacije BiH“, br.69/23), propisuje maksimalne marže, što znači da ukalkulirane marže ne mogu biti više od maksimalno propisanih, ali mogu biti jednake ili niže od maksimalno propisanih marži.
  1. Propisana marža u procentualnom iznosu iz tačke III. Odluke ne može biti viša od maksimalno propisane bez obzira na količinu konkretnog proizvoda, jer su u Odluci kilogrami, litri i komadi navedeni samo kao mjerne jedinice u kojima se iskazuju ti proizvodi.
  1. Provjera visine propisanih maksimalnih marži iz člana 4. alineja 4. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, br.2/95 i 70/08), vrši se od strane kontrolnih organa u skladu sa članom 12. i 19. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige („Službene novine Federacije BiH“, br. 91/15 i 97/17), kojim je propisan sadržaj i elementi kalkulacije za trgovinu na veliko i trgovinu na malo.
  1. U skladu sa članom 10. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, br.2/95 i 70/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine može poduzeti mjere u oblasti cijena i za proizvode i usluge koje su u nadležnosti kantona, grada i općine. Slijedom navedenog, za vrijeme trajanja federalnih odluka o mjerama neposredne kontrole cijena, odnosno dok su iste na snazi, propisi kantona u navedenoj oblasti neće se primjenjivati.

Obavještenje je preuzeto s web stranice Federalnog ministarstva trgovine i dostupno je putem linka:https://www.fmt.gov.ba/novosti/odluka-o-propisivanju-mjera-neposredne-kontrole-cijena-utvr%C4%91ivanjem-maksimalne-visine-mar%C5%BEi-za-pojedine-osnovne-%C5%BEivotne-namirnice-i-druge-proizvode-obavijest-o-primjeni.html