Federalni inspektori u proteklom periodu izvršili 1.302 inspekcijska nadzora i izdali 896 prekršajnih naloga u iznosu od 1.176.430,00 KM

U nastavku pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, federalni inspektori su, u periodu 02.10.-13.11.2017. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

  • izvršena su 1.302 inspekcijska nadzora i 50 kontrolnih nadzora;
  • sačinjena su 1.302  zapisnika;
  • izdato je 896 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1.176.430,00KM;
  • naplaćen je iznos od ukupno 308.478,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečene su ukupno 192 upravne mjere;
  • izrečene su 62 mjere privremene zabrane rada;
  • od 402 kontrolisana privredna subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
  • 17 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, veterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim i inspektorima rada.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.