Federalni inspektori u aprilu izvršili 415 pojačanih inspekcijskih nadzora nad poštivanjem naredbi Kriznog štaba FMZ

U skladu s utvrđenim mjerama o postupanju stanovništva i privrednih subjekata u vršenju registrovane djelatnosti u uvjetima epidemije izazvane pojavom i širenjem virusa COVID-19, Federalna uprava za inspekcijske poslove je još od ukidanja stanja nesreće u maju 2020. godine na području Federacije BiH pristupila podršci kantonalnim inspekcijama u izvršenju naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, kao i konkretiziranih preporuka za subjekte i djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Kako bi se što efikasnije organizovao i proveo nadzor nad poštovanjem higijensko-epidemioloških mjera i naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Federalna uprava za inspekcijske poslove još od juna 2020. godine sarađuje s inspekcijskim organima u FBiH s ciljem intenziviranja i koordiniranja djelovanja kantonalnih, gradskih i općinskih inspekcija, a u kontekstu pravovremenog i adekvatnog sistemskog odgovora svih nadležnih inspekcija na području Federacije BiH.

U tom smislu, Federalna uprava za inspekcijske poslove je od početka epidemije u FBiH intenzivno i pravovremeno angažovana u smislu organizacije, koordinacije i provođenja higijensko-epidemioloških mjera, kao i kreiranja obrazaca, prikupljanja podataka i izvještavanja o poduzetim aktivnostima inspekcijskih organa.

S ciljem premoštavanja problema nedostatnosti ljudskih resursa i obezbjeđivanja maksimalnog broja inspektora i angažmana na terenu, u saradnji s kantonalnim inspekcijama kreirali smo pretpostavke za davanje ovlaštenja inspektorima iz srodnih oblasti. Ipak, broj raspoloživih inspektora stalno fluktuira usljed njihovog obolijevanja od koronavirusa zbog visokog stepena izloženosti kroz stalno prisustvo na terenu i angažman na mjestima visokog epidemiološkog rizika. Nažalost, i mi smo, kao i većina kolektiva, izgubili drage kolege i vrijedne uposlenike koje nam je prerano oduzeo ovaj virus.

U ovom trenutku, osim šest (6) inspektora Federalnog zdravstvenog inspektorata, ovlaštenjem za obavljanje poslova sanitarnog nadzora angažovano je dodatnih 16 federalnih inspektora koji, pored svojih redovnih poslova, te postupanja u incidentnim i akcidentnim situacijama, vrše i pojačane nadzore nad poštivanjem naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Podsjećamo da provođenje higijensko-epidemioloških mjera potpada pod sanitarni nadzor u nadležnosti kantona.

U okviru raspoloživog broja inspektora intenzivirana je kontrola nošenja odnosno propisnog korištenja zaštitnih maski, primjene propisane fizičke distance, broja ljudi u zatvorenom i otvorenom prostoru na mjestima velike fluktuacije i okupljanja, provođenja redovne dezinfekcije, dezinsekcije, korištenja dezobarijera u objektima, kao i poštivanja ostalih sanitarnih propisa i preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH za specijalizirane aktivnosti i djelatnosti, naročito u trgovini, ugostiteljstvu i uslužnim djelatnostima.

U toku aprila 2021. godine, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su 415 nadzora nad poštivanjem mjera i naredbi Kriznog štaba federalnog ministarstva zdravstva na području sedam (7) kantona (Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Srednjobosanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona, Unsko-sanskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona), te je kod subjekata nadzora iz predmeta kontrole evidentirano 49 prekršaja što podrazumijeva izdavanje 49 prekšajnih naloga s finansijskim teretom od 78.460,00 KM, izdata 44 rješenja o otklanjanju nedostataka, 8 rješenja o zabrani rada fizičkim licima, te 122 upozorenja koja se odnose na neprovođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i dopunjavanje dezinfekcionih sredstava u dezobarijere kod kontrolisanih subjekata.

Najčešća kršenja minimuma obaveznih mjera su uočena na području Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona, i to u trgovinama i ugostiteljstvu, dok je kod izvjesnog broja privrednih društava i općina utvrđeno da nije usvojen krizni plan pripravnosti ili se isti ne provodi dosljedno.

U kontekstu preventivno-korektivnog djelovanja inspektora u tolerantnim odstupanjima i nepravilnoj primjeni naloženih mjera, subjektima nadzora su izdata upozorenja ili je naređeno otklanjanje nedostataka, u kojem slučaju je subjekt nadzora nakon otklanjanja obavijestio postupajućeg inspektora.

Pojačani inspekcijski nadzori na području FBiH se nastavljaju provoditi intenzivno, do stabilizacije epidemiološke situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a inspekcijski organi nastavljaju poduzimati sve mjere iz svoje nadležnosti s primarnim ciljem zaštite zdravlja stanovništva. Pri tom, zbog negativnog uticaja pandemije na poslovni sektor, posebnu pažnju posvećujemo procjeni stepena i rizika uočenih nepravilnosti, kako bismo pravedno balansirali ishode našeg djelovanja. Na taj način, samo subjektima nadzora kod kojih se utvrde grubi ili ponovljeni prekršaji izdajemo prekršajne naloge, dok prema subjektima kod kojih se uočavaju manje nepravilnosti izričemo korektivne mjere i kontrolnim inspekcijskim nadzorom provjeravamo otklanjanje nedostataka.

Apelujemo i molimo sve privredne subjekte i građane FBiH da poštuju propisane mjere i doprinesu stabilizaciji epidemiološke situacije i normalizaciji stanja u FBiH.

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba