Zabranjen uvoz pošiljke Soli extra sitne

    Dana 27.4.2021. godine, tržišno, turističko-ugostiteljska inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na mjestu carinjenja Mostar-Rodoč u toku redovnog pregleda robe pri uvozu, zabranila je uvoz pošiljke Soli extra sitne porijeklom iz Italije, koja se koristi u prehrani ljudi i prehrambenoj industriji.

  Prema rezultatima izvršene laboratorijske analize uzoraka soli uzetih prilikom inspekcijskog pregleda, utvrđeno je da ista, na sadržaj elementarnog joda ne odgovara odredbama Pravilnika o soli za prehranu ljudi („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/09 i 30/12), i u postupku utvrđivanja kakvoće proizvod ne ispunjava propisane uvjete kakvoće što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine F BiH“ broj: 21/97) i Zakona o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službeni glasnik BiH“ broj: 13/03).

Shodno tome, uvoz kontrolisane pošiljke u količini od 4.000,00 kg, je zabranjen i naređeno je uništenje iste.

5 thoughts on “Zabranjen uvoz pošiljke Soli extra sitne

  1. Povratni ping: bonanza178 slot
  2. Povratni ping: rich89bet

Comments are closed.