U toku pojačani inspekcijski nadzori u FBiH

Sarajevo, 18.10.2022. godine

U okviru aktivnosti na suzbijanju nezakonitih djelatnosti u pojedinim oblastima inspekcijskog nadzora koje su prepoznate pod pojmom sive ekonomije, Federalna uprava za inspekcijske poslove od 3.10.2022. godine provodi drugi ciklus pojačanih inspekcijskih nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

U skladu s “Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period oktobar-decembar 2022. godine”, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u periodu od 3. do 14.10.2022. godine izvršili 641 pojačani inspekcijski nadzor i 17 kontrolna nadzora, u okviru kojih su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 276 prekršajnih naloga u iznosu od 472.080,00 KM. Evidentiran je iznos od 26.023,18 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, te izrečeno 15 rješenja o privremenoj zabrani rada licima i subjektima koji su poslovali bez odgovarajuće dokumentacije. Subjektima nadzora kod kojih su uočena manja odstupanja izdata su 52 rješenja o otklanjanju nedostataka, te zbog propusta neće biti prekršajno sankcionirani ukoliko iste blagovremeno otklone. U saradnji s kantonalnim inspekcijama rada, kontrolisan je i 41 radnik, a zatečena su dva (2) radnika na crno.

Predmet inspekcijskih kontrola su, između ostalog, prometovanje drvnih sortimenata, promet građevinskog materijala, izdavanje fiskalnih računa, kontrola cijena po osnovu odluka Vlade FBiH, korištenje autorskih prava, upravljanje elektronskim otpadom, upotreba kesa tregerica, te nadzor nad robnim rezervama FBiH.

U kontrolama temeljem Zakona o fiskalnim sistemima FBiH, utvrđeno je da svaki od 287 kontrolisanih subjekata posjeduje fiskalnu kasu, dok 64 subjekta u trenutku nadzora nisu izdavali fiskalne račune, zbog čega će biti prekršajno sankcionirani. Kazne za neizdavanje fiskalnog računa propisane su Zakonom o fiskalnim sistemima FBiH, a kreću se u rasponu od 2.500KM do 20.000KM za pravno lice – obveznika, od 1.000KM do 3.000KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000,00KM do 10.000,00KM za poduzetnika.

Pojačani nadzori će trajati do 24.12.2022. godine, a Federalni tržišni inspektorat će nastaviti inspekcijski nadzor i za vrijeme novogodišnjih praznika.

Apelujemo na privredne subjekte da usklade svoje poslovanje s pozitivnim propisima kako ne bi bili predmet sankcionisanja.

Molimo građane da uočene nepravilnosti u radu privrednih subjekata prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

– KRAJ –