Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (“Službeni list SRBiH”, broj: 43/1986, 18/1990 i 7/1992 i “Službeni list RBiH”, broj: 8/1993 – dr. uredba)