Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (“Službene novine FBiH”, broj 8/06)