Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti prostorija i drugih uvjeta (“Službene novine FBiH”, broj: 30/16)