Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje privatne prakse (“Službene novine FBiH”, broj: 36/01)