Odgovor na vijećničko pitanje (Admir Karić, 23.11.2023. godine)