Direktor Ajdinović: zaštita zdravlja stanovništva je prioritet federalne inspekcije za vrijeme trajanja pandemije

„Nakon saznanja o održavanju zabave u ugostiteljskom objektu WF Komerc Sarajevo, PJ Golf 1 u Sarajevu, dežurni tim Federalnog tržišnog inspekotrata je danas izvršio inspekcijski nadzor, kojom prilikom je utvrđen prekršaj iz Zakona o fiskalnim sistemima za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 3,500.00 KM.

Skandalozno je da je, uprkos svim zdravstvenim mjerama i preporukama, te važećoj zabrani rada ugostiteljskih objekata u FBiH, organizovana zabava na kojoj se u zatvorenom prostoru okupio veći broj ljudi od dozvoljenog, bez poštivanja mjera distance, nošenja zaštitnih maski i rukavica i gdje su posluženi hrana i piće. Na ove okolnosti, u saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo vrši inspekcijski nadzor nad poštivanjem mjera i preporuka Federalnog štaba civilne zaštite, te Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim su za kršenje preporuka zapriječene novčane kazne u iznosu od 3.000,00 KM.

Od početka proglašenja pandemije koronavirusa u svijetu, svi napori i resursi Federalne uprave za inspekcijske poslove usmjereni su na sprečavanje širenja virusa u FBiH/BiH. Naši inspektori su na granicama BiH na području FBiH rješenjima uputili preko 30.000 osoba koje su ušle u državu u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana, što je, između ostalog, doprinijelo zadovoljavajućoj zdravstveno-epidemiološkoj situaciji u FBiH/BiH i relativno malom broju zaraženih osoba.

Po donošenju naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 154., kojom je omogućen rad velikog broja privrednih subjekata i obrta u FBiH, a svjesni da će se time povećati i intenzitet kretanja i društvenih kontakata građana, odnosno mogućnost širenja virusa, izdali smo nedvosmisleno upozorenje privrednim subjektima vezano za neophodnost striktnog poštivanja higijenskih i zdravstvenih preporuka, s krajnjim ciljem zaštite zdravlja i života stanovništva, koji je naš je apsolutni prioritet u ovom trenutku.

Federalna uprava za inspekcijske poslove i dalje nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Podsjećamo, od 15.3.2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 4.5.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 32.059 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Za kategorije lica iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 540 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 326 rješenja o izolaciji, te 147 rješenja za vozače, 27 rješenja za pogranične i 40 za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, od početka primjene mjera obuhvaćeno ukupno 3.560 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje, odnosno kontrolu provođenja mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 357 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 62 lica kojim su sanitarni inspektori RS-a tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 274 vozača koji imaju prebivalište u FBIH. Inspektorat Brčko Distrikta je dostavio podatke za 3 lica kojima je jučer izdato rješenja o izolaciji, a koja imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 308 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 25.869 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Pozivamo sve subjekte kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj 154. omogućen rad da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te upozoravamo da će, kako federalne, tako i nadležne kantonalne inspekcije u zajedničkim aktivnostima biti uključene u pojačanu kontrolu poštivanja datih preporuka, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa”, saopštio je direktor Anis Ajdinović. 

 

Tabela: Pregled broja rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/ograničenju kretanja van mjesta boravka/izolaciji izdatih od strane federalnih sanitarnih inspektora na dan 4.5.2020. po kategorijama lica u prekograničnom prometu 

GRANIČNI

PRIJELAZ

I

(izolacija)

V

(vozači)

PO

(pogranični promet)

PR

(prekogranični radnici)

UKUPAN

BROJ RJEŠENJA

GP IZAČIĆ

61

14

 –

– 

75

GP KAMENSKO

21

9

 –

11

41

GP ORAŠJE

122

42

5

4

173

GP BIJAČA

14

33

 –

2

49

GP BOSANSKI ŠAMAC

13

40

 –

– 

53

GP GORICA

19

3

 –

7

29

GP VELIKA KLADUŠA

71

2

 –

– 

73

GP DOLJANI

3

 –

5

15

23

GP OSOJE

– 

 –

12

– 

12

GP BOSANSKO GRAHOVO

– 

4

3

 –

7

GP IVANICA

 –

– 

– 

0

GP NEUM I

– 

– 

1

 –

1

GP NEUM II

1

 –

– 

1

2

GP ČEPIKUĆE

1

– 

1

– 

2

UKUPNO:

326

147

27

40

540

             

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba