Direktor Ajdinović: FUZIP će protiv lica koja ne poštuju naložene mjere izolacije pokretati prekršajne i krivične postupke

Federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima do sad izdali 5.752 rješenja o izolaciji

Vezano za aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović je dao saopćenje za javnost, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Postupanje federalnih inspektora koji vrše sanitarni nadzor putnika na graničnim prijelazima je blagovremeno usklađeno s naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, prema kojim se primjenjuju Procedure zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prijelaza na područje Federacije BiH i njihovog stavljanja pod zdravstveni nadzor, odnosno obaveznoj izolaciji u trajanju od 14 dana.

Napominjem da su naredbom Federalnog štaba civilne zaštite  dodatno precizirane i  procedure u vezi sa sanitarnim nadzorom nad vozačima vozila u međunarodnom transportu.

Podsjećam, nakon donošenja Odluke o obaveznoj izolaciji svih građana BiH koji ulaze u BiH u trajanju od 14 dana, od 06:00 sati jučer (16.3.2020. godine) federalni inspektori raspoređeni su na ukupno 15 cestovnih graničnih prijelaza u FBiH – na šest redovnih graničnih prijelaza (GP Bijača, GP Orašje, GP Izačić, GP Kamensko, GP Gorica, GP Bosanski Šamac, GP Aerodeom), te na devet dodatnih prijelaza (GP Doljani, GP Velika Kladuša, GP Gabela Polje, GP Bosansko Grahovo/Strmica, GP Osoje, GP Čepikuće, GP Neum 1, GP Neum 2 i GP Ivanica), te na GP Međunarodni Aerodrom Sarajevo, gdje vrše 24-satni nadzor putnika i roba.

Od sutra, 19.3.2020. godine, Federalni saobraćajni inspektori će službenim čamcem patrolirati i u morskom pograničnom pojasu u neumskom akvatoriju, kako bi se spriječili eventualni pokušaji nekontrolisanog ulaska zaraženih lica na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine morskim putem.

Zaključno s danom 17.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori izdali su ukupno 5.752 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 408 lica državljana BiH s prebivalištem u RS, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektorata Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 49 lica – državljanina BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta. Ovo se odnosi i na lica koja su doputovala preko Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Podsjećam da i sanitarni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, i sanitarni inspektori Inspektorata Republike Srpske izriču mjere izolacije za sva lica državljane BiH, bez obzira na njihovo prebivalište.  

U okviru sanitarne kontrole, svi putnici koji ulaze u BiH/FBiH su dužni popuniti sanitarni upitnik i dati tačne i vjerodostojne informacije o zemlji iz koje dolaze, te trenutnom zdravstvenom stanju. Davanje lažnih podataka predstavlja krivično djelo propisano članom 348. Krivičnog zakona FBiH, a za isto je propisana kazna je do 3 godine zatvora.

Ponovo apelujem na osobe kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana, da se striktno pridržavaju izrečenih mjera i upozoravam da je kršenje propisanih mjera kažnjivo u skladu s članom 225. Krivičnog zakona FBiH. Propisana kazna za nepostupanje po propisima ili naredbama nadležnih organa je do 1 godine zatvora.

Kantonalni policijski organi intenzivno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor / obaveznoj izolaciji u trajanju od 14 dana, te Federalnoj upravi za inspekcijske poslove redovno dostavljaju izvještaje i službene zabilješke o osobama koje krše pomenute mjere. S tim u vezi, Federalna uprava za inspekcijske poslove već je otvorila šest predmeta po kojima će se protiv protiv lica koja ne poštuju naložene mjere izolacije pokrenuti prekršajni i krivični postupci.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla tri dana po prijavama građana izvršio 30 redovnih i 14 kontolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 30 prekršajnih naloga u iznosu od 67.200,00KM“, kazao je direktor Anis Ajdinović.

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba