Direktor Ajdinović: federalni sanitarni inspektori izdali 3.954 rješenja o izolaciji

Vezano za aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović je dao saopćenje za javnost, kako slijedi:

„Kao što je poznato, u skladu s Odlukom o obaveznoj izolaciji svih građana koji ulaze u BiH u trajanju od 14 dana, od 06:00 sati jučer (16.3.2020. godine) federalni inspektori, raspoređeni na ukupno 15 graničnih prijelaza u FBiH (granični prijelazi Bijača, Orašje, Izačić, Kamensko, Gorica, Aerodrom Sarajevo), te na devet dodatnih prijelaza: GP Doljani, GP Velika Kladuša, GP Gabela Polje, GP Bosansko Grahovo/Strmica, GP Osoje, GP Čepikuće, GP Neum 1, GP Neum 2 i GP Ivanica, gdje se u tri smjene vrše dvadesetčetverosatne kontrole putnika i roba te izriču mjere zabrane/izolacije prema uputstvima nadležnih državnih i federalnih organa.

Zaključno s danom 16.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori izdali su ukupno 3.954 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji putnika/lica na period od 14 dana. Za 189 lica državljana BiH s prebivalištem u RS koja su ispunila sanitarni upitnik je dato uputstvo o samoizolaciji, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske, na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 23 lica – državljanina BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta. Ovo se odnosi i na lica koja su doputovala preko Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Do ovog trenutka, Federalna uprava za inspekcijske poslove nije dobila podatak niti o jednom licu koje je državljanin BiH s prebivalištem na području FBiH, a koje je u BiH ušlo preko graničnih prijelaza u RS, te očekujemo da ćemo što prije dobiti podatke iz Inspektorata RS, kako bi iste proslijedili kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.

Također, podsjećam da i sanitarni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, i sanitarni inspektori Inspektorata RS izriču mjere izolacije za sva lica državljane BiH, bez obzira na njihovo prebivalište.  

Napominjem da se, prema pojašnjenju Ministarstva civilnih poslova BiH, u saradnji s Krzinim štabom Federalnog ministarstva zdravstva, preciziraju procedure u vezi sa sanitarnim nadzorom nad, kako stranim, tako i vozačima državljanima BiH, kako bi se omogućilo da isti nesmetano obavljaju svoje poslove u prekograničnom prometu roba, te procedure u vezi sa prelaskom granice za lica i pacijente u pograničnim područjima.

Podsjećamo da su u okviru sanitarne kontrole, svi putnici koji ulaze u BiH/FBiH su dužni popuniti sanitarni upitnik i dati tačne i vjerodostojne informacije o zemlji iz koje dolaze, te trenutnom zdravstvenom stanju. Davanje lažnih podataka predstavlja krivično djelo propisano članom 348. Krivičnog zakona FBiH, a za isto je propisana kazna je do 3 godine zatvora.

Apelujemo na putnike/lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana, da se striktno pridržavaju izrečenih mjera i upozoravamo da je kršenje propisanih mjera kažnjivo u skladu s članom 225. Krivičnog zakona FBiH. Propisana kazna za nepostupanje po propisima ili naredbama nadležnih organa je do 1 godine zatvora.

Podsjećamo da Federalna uprava za inspekcijske poslove svakodnevno kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i upravama policije dostavlja spiskove – tabelarne preglede lica kojima su izdata rješenja od strane federalnih sanitarnih inspektora (s imenima i prezimenima, adresama i kontakt telefonima lica/putnika i datumom izdavanja rješenja), na osnovu kojih će policijski organi u FBiH poduzimati mjere iz svoje nadležnosti u vezi s poštivanjem naredbi iz donesenog rješenja nad putnicima/ licima kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana.

Zahvaljujem kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, upravama policije i inspekcijskim organima na do sada poduzetim aktivnostima u vezi s kontrolom mjera izolacije, a posebno želim istaknuti rad MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, koji je u saradnji s kantonalnim sanitarnim inspektorima izvršio kontrolu nad gotovo svim licima u vezi sa kojim smo ih obavijestili.

Također, obavještavam javnost da je, u skladu s Odlukom Vlade FBiH o neposrednoj kontroli cijena, upućen akt svim kantonalnim, gradskim i općinskim tržišnim inspekcijskim organima na nadležno postupanje.

Federalni tržišni inspektorat je započeo vršenje inspekcijskih nadzora po spomenutoj Odluci Vlade FBiH, te ponovo upozoravam da će svako nerazumno podizanje cijena u FBiH biti najstrožije sankcionisano.

U protekla dva dana, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata izvršio je 26 nadzora po prijavama građana, u okviru kojih su inspektori izdali 23 prekršajna naloga u iznosu od 57.500,00 KM. U devet nadzora po prijavama građana vezanim za nerazumno povećanje cijena, nisu utvrđeni prekršaji kod subjekta nadzora“, kazao je direktor Anis Ajdinović.

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba