Direktor Ajdinović: Federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali 8.413 rješenja o izolaciji

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost, s podacima o postupanju federalnih sanitarnih isnpektora zaključno s 18.3.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Zaključno s danom 18.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 8.413  rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 771 lice – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektorata Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 60 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta. Ovo se odnosi i na lica koja su doputovala preko Međunarodnog aerodroma Tuzla.

U recipročnom djelovanju, Inspektorat RS je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove uputio spiskove s podacima za ukupno 550 lica državljana BiH s prebivalištem na teritoriji FBiH, koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u RS.

Kantonalni policijski organi intenzivno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor / obaveznoj izolaciji u trajanju od 14 dana, te Federalnoj upravi za inspekcijske poslove redovno dostavljaju izvještaje i službene zabilješke o osobama koje krše pomenute mjere.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla četiri dana po prijavama građana izvršio 37 redovnih i 18 kontolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečen ukupno 41 prekršajni nalog u iznosu od 85.200,00KM. 

Ovim putem želimo zahvaliti kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnom policiji BiH i svim drugim državnim organima s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH.

Posebno se želimo zahvaliti udruženju Pomozi.ba za donaciju 2.000 maski, te Federalnoj upravi civilne zaštite za donaciju 1.500 maski, kao i Crvenom krstu/križu za donaciju rukavica i dezinficijensa neophodnih za zaštitu federalnih sanitarnih inspektora raspoređenih na graničnim prijelazima u FBIH“ , kazao je direktor Anis Ajdinović.

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba