Direktor Ajdinović: federalni sanitarni inspektori do danas izrekli 30.725 rješenja o ograničenom kretanju/izolaciji

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 30.4.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Od 15.3.2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 30.4.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 30.725 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Za kategorije lica iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 912 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 603 rješenja o izolaciji, te 165 rješenja za vozače, 101 rješenje za pogranične i  43 za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.413 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 331 lice – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Od stupanja na snagu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144. od 24.4.2020 godine i Naredbe broj 144-1. od 29.4.2020. godine, Inspektorat RS je dostavio podatke o 392 lica kojim je republički sanitarni inspektor izdao rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 2.380 vozača koji su na teritoriju BIH ušli na graničnim prijelazima koji se nalaze na području RS, a imaju prebivalište u FBIH.

Danas ističu mjere iz 515 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 25.459 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je u cilju zaštite građana od nerazumnog povećanja cijena i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata na području Federacije BIH. Do ovog trenutka izvršeno je 7 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno 7 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 7 prekršajnih naloga u iznosu od  12.700,00 KM”, saopštio je direktor Anis Ajdinović.

 

Tabela: Pregled broja rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/ograničenju kretanja van mjesta boravka/izolaciji izdatih od strane federalnih sanitarnih inspektora na dan 30.4.2020. po kategorijama lica u prekograničnom prometu

 

GRANIČNI

PRIJELAZ

I

(izolacija)

 

V

(vozači)

 

       PO

(pogranični promet)

 

     PR

(prekogranični radnici)

 

UKUPAN

BROJ RJEŠENJA

GP IZAČIĆ

108

22

0

       0

130

GP KAMENSKO

35

14

4

       9

62

GP ORAŠJE

295

42

2

       0

339

GP BIJAČA

15

9

86

       0

110

GP BOSANSKI ŠAMAC

5

57

1

       0

63

GP GORICA

7

10

0

       5

22

GP VELIKA KLADUŠA

122

5

3

       7

137

GP DOLJANI

1

0

3

      16

20

GP OSOJE

5

0

2

       3

10

GP BOSANSKO GRAHOVO

0

4

0

       0

4

GP IVANICA

4

1

0

       0

5

GP NEUM I

0

0

0

       0

0

GP NEUM II

5

1

0

       1

7

GP ČEPIKUĆE

1

0

0

       2

3

 

 

UKUPNO:

603

165

101

      43

912

             

 

                                                                                                                                         

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

 

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba

7 thoughts on “Direktor Ajdinović: federalni sanitarni inspektori do danas izrekli 30.725 rješenja o ograničenom kretanju/izolaciji

  1. Povratni ping: Discover More
  2. Povratni ping: Highbay
  3. Povratni ping: Dan Helmer
  4. Povratni ping: incestuous sex

Comments are closed.