Direktor Ajdinović: federalni sanitarni inspektori do danas izrekli 31.517 rješenja o ograničenom kretanju/izolaciji

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 1.5.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Od 15.3.2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih  prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 1.5.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 31.517 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Za kategorije lica iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 792 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 702 rješenja o izolaciji, te 80 rješenja za vozače,  tri (3) rješenja za pogranične i sedam (7)  za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.454 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 335 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 95 lica kojim su sanitarni inspektori RS-a tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 288 vozača koji imaju prebivalište u FBIH. Inspektorat Brčko Distrikta je dostavio podatke za 46 lica kojim su u posljednja dva dana izdata rješenja o izolaciji, a koja imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 51 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 25.510 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je u cilju zaštite građana od nerazumnog povećanja cijena i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata na području Federacije BIH. Do ovog trenutka izvršeno je  9  inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno 14 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 14 prekršajnih naloga u iznosu od 19.250,00 KM”, saopštio je direktor Anis Ajdinović.

 

Tabela: Pregled broja rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/ograničenju kretanja van mjesta boravka/izolaciji izdatih od strane federalnih sanitarnih inspektora na dan 1.5.2020. po kategorijama lica u prekograničnom prometu

GRANIČNI

PRIJELAZ

I

(izolacija)

 

V

(vozači)

 

       PO

(pogranični promet)

 

      PR

(prekogranični radnici)

 

UKUPAN

BROJ RJEŠENJA

GP IZAČIĆ

73

2

0

      0

75

GP KAMENSKO

47

3

0

      2

52

GP ORAŠJE

407

4

2

      0

413

GP BIJAČA

28

39

0

      0

67

GP BOSANSKI ŠAMAC

35

26

0

      0

61

GP GORICA

13

0

0

      0

13

GP VELIKA KLADUŠA

84

5

0

      1

90

GP DOLJANI

2

0

0

      2

4

GP OSOJE

11

0

1

      0

12

GP BOSANSKO GRAHOVO

0

0

0

      0

0

GP IVANICA

0

0

0

      0

0

GP NEUM I

0

0

0

      0

0

GP NEUM II

2

0

0

      1

3

GP ČEPIKUĆE

0

1

0

     1

2

 

 

UKUPNO:

702

80

3

     7

792

             

                                                                                                                                           

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44  (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba

5 thoughts on “Direktor Ajdinović: federalni sanitarni inspektori do danas izrekli 31.517 rješenja o ograničenom kretanju/izolaciji

  1. Povratni ping: this article
  2. Povratni ping: Cornhole bags near me
  3. Povratni ping: buy microdose online

Comments are closed.