Direktor Ajdinović: federalni sanitarni inspektori do danas izrekli 29.813 rješenja o ograničenom kretanju/izolaciji

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 29.4.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Od 15.3.2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 28.4.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 29.813 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Za kategorije lica iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 653 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 433 rješenja o izolaciji, te 196 rješenja za vozače, 3 rješenja za pogranične i  21 za prekogranične radnike. Od ukidanja mjere karantina, zabilježen je stalni porast broja putnika u prekograničnom prometu na graničnim prijelazima koji su u nadležnosti federalnih sanitarnih inspektora.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.341 lice – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 325 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Od stupanja na snagu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144. od 24.4.2020 godine, Inspektorat RS je dostavio podatke o 308 lica kojim je republički sanitarni inspektor izdao rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 1.787 vozača koji su na teritoriju BIH ušli na graničnim prijelazima koji se nalaze na području RS, a imaju prebivalište u FBIH.

Danas ističu mjere iz 319 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 24.944 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je u cilju zaštite građana od nerazumnog podizanja cijena i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata na području Federacije BIH. Do ovog trenutka izvršeno je 7 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno 9 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 9 prekršajnih naloga u iznosu od  14.500,00 KM”, saopštio je direktor Anis Ajdinović.

 

Tabela: Pregled broja rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/ograničenju kretanja van mjesta boravka/izolaciji izdatih od strane federalnih sanitarnih inspektora na dan 29.4.2020. po kategorijama lica u prekograničnom prometu

GRANIČNI

PRIJELAZ

I

(izolacija)

 

V

(vozači)

 

PO

(pogranični promet)

PR

(prekogranični radnici)

UKUPAN

BROJ RJEŠENJA

GP IZAČIĆ

71

30

0

0

101

GP KAMENSKO

24

7

0

1

32

GP ORAŠJE

184

42

0

2

228

GP BIJAČA

6

41

0

2

49

GP BOSANSKI ŠAMAC

16

56

0

0

72

GP GORICA

10

9

0

3

22

GP VELIKA KLADUŠA

96

3

0

2

101

GP DOLJANI

4

0

0

9

13

GP OSOJE

7

0

1

0

8

GP BOSANSKO GRAHOVO

1

4

0

0

5

GP IVANICA

2

4

0

0

6

GP NEUM I

1

0

0

0

1

GP NEUM II

11

0

0

0

11

GP ČEPIKUĆE

0

0

2

2

4

UKUPNO:

433

196

3

21

653

             

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba

4 thoughts on “Direktor Ajdinović: federalni sanitarni inspektori do danas izrekli 29.813 rješenja o ograničenom kretanju/izolaciji

  1. Povratni ping: มวยพักยก
  2. Povratni ping: Thai massage home service

Comments are closed.