Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine održala radni sastanak s predstavnicima Federalne uprave za inspekcijske poslove

Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović održala je radni sastanak sa predstavnicima Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, upoznao je potpredsjednicu Federacije BiH sa problematikom vezanom za inspekcijske aktivnosti koje provodi Federalna uprava u vezi sa kontrolom energetskog sektora u Federaciji BiH, prekograničnog prometa i visine naknada u prekograničnom prometu roba, inspekcijskog nadzora u domenu preduzeća od interesa za FBiH, unaprijeđenja u oblasti zdravstva s aspekta rada Federalne uprave, te sveukupnog poboljšanja poslovnog ambijenta u FBiH, kao i o drugim pitanjima koja su u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Na sastanku se također razgovaralo o problemima s kojima se susreću uposlenici kada su u pitanju rad i nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove. Razmatrane su mogućnosti za još efikasniji rad i unaprijedjenje rada inspekcijskih organa u FBiH, te sveukupnom stanju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zaključeno je da Kabinet potpredsjednice Federacije BiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove, zajedničkim i sinergičnim radom i saradnjom, mogu na tom planu dati značajan doprinos.