Kategorija: BIMS

Početak rada novog sistema za prekograničnu kontrolu roba u FBiH   

Od sredine maja 2023. godine, uz podršku USAID-a, granični inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i privredni subjekti (uvoznici i špediterske kuće) koji obavljaju prekogranični promet roba, počinju koristiti novi savremeni sistem za prekograničnu kontrolu roba (BIMS) u svakodnevnom poslovanju. Najvažnije funkcionalnosti novog sistema će omogućiti: ➡️ preciznije upravljanje najavljenim zahtjevima uvoznika i špediterskih kuća; ➡️  […]

Sektor granične inspekcije: Na GP Orašje zabranjen uvoz 1.391 kg sjemenskog kukuruza

Federalna fitosanitarna inspekcija na graničnom prijelazu (GP) Orašje je dana 14.3.2023. godine, zbog neusklađenosti s propisanom kvalitetom, zabranila uvoz pošiljke sjemenskog kukuruza mase 1.391 kg porijeklom iz Republike Hrvatske. Naime, u postupku obavezne fitosanitarne kontrole bilja u prekograničnom prometu roba, izuzeti su uzorci hibrida sjemenskog kukuruza čijim je laboratorijskim ispitivanjem (analizom i superanalizom) utvrđeno da […]

U susret procesima budućnosti: Federalni granični inspektori zvanično prošli obuku za novi e-sistem u prekograničnoj kontroli

U okviru Projekta „E-uprave“ Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji je od 2021. godine aktuelni osnov za digitalnu transformaciju u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, dana 19. i 20.12.2022. godine provedena je obuka federalnih graničnih inspektora za BIMS 2 (Border Inspection Management System 2), odnosno novi e-sistem u prekograničnoj kontroli roba, čime je zvanično […]

Na GP Šamac zabranjen uvoz šest pošiljki s neusklađenim drvenim materijalom za pakovanje

U okviru druge „Zajedničke carinsko-fitosanitarne akcije na zajedničkom profilu rizika – drveni materijal za pakovanje“ koju na graničnim prijelazima BiH na području FBiH provode službenici Sektora granične inspekcije FUZIP i Uprave za indirektno oporezivanje, na graničnom prelazu (GP) Šamac je u toku novembra 2022. godine zabranjen uvoz šest pošiljki koje nisu ispunjavale propisane fitosanitarne uslove […]