U susret procesima budućnosti: Federalni granični inspektori zvanično prošli obuku za novi e-sistem u prekograničnoj kontroli

U okviru Projekta „E-uprave“ Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji je od 2021. godine aktuelni osnov za digitalnu transformaciju u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, dana 19. i 20.12.2022. godine provedena je obuka federalnih graničnih inspektora za BIMS 2 (Border Inspection Management System 2), odnosno novi e-sistem u prekograničnoj kontroli roba, čime je zvanično najavljeno pristupanje posljednjoj fazi ovog dijela projekta, što je primjena BIMS-a 2 početkom januara 2023. godine.

Novelirani izgled i funkcionalnosti BIMS-a 2 usmjereni su na unapređenje kvaliteta u postupku kontrole, ali i ubrzani, nesmetani protok u prekograničnoj kontroli roba u skladu sa zahtjevima CEFTA-e.

Ova faza softverskog razvoja postupno je realizirana tokom 2022. godine, paralelno sa razvojem naprednih modaliteta u sistemu E-inspektor 2, čija se zvanična primjena u unutrašnjoj kontroli očekuje krajem marta 2023. godine, kao i prateća hardverska oprema koja je sastavni dio sveobuhvatne podrške projekta USAID-a uvođenju novih rješenja koji će služiti federalnim inspekcijama na putu izgradnje organizacijske i profesionalne izvrsnosti, a u službi javnog interesa i interesa građana.

– KRAJ –