Akcident na rijeci Bosni

Prema prijavi Komunalnog inspektora Općine Doboj-Jug, danas 24.03.2011. godine u jutarnjim

satima došlo je do akcidenta/incidenta na rijeci Bosni u vidu ogromne količine pjene, koja

potiče iz tehnološkog procesa firme NATRON-HAYAT d.o.o. MAGLAJ.

Prema raspoloživim informacijama prikupljenim u toku dana od strane vodoprivrednih

inspektora postoji realna opasnost od izljevanja tehnoloških otpadnih voda u rijeku Bosnu bez

neophodnog tretmana na postrojenju za prečišćavanje…

 

Više informacija