Dan: 28. Decembra 2022.

Uspješno implementiran i finaliziran prvi projektni zadatak Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj- „Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije“

Federalna uprava za inspekcijske poslove je krajem novembra 2022. godine uspješno finalizirala sve projektne aktivnosti iz poziva za saradnju predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) u okviru projekta „Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije“. Okvir saradnje i projektnog zadatka započet je u januaru 2022. godine, a sačinjen […]