Dan: 8. Decembra 2022.

U Mostaru održan sastanak inspekcija i nadležnih institucija za oblast posuda pod pritiskom i sigurnost i inspekciju liftova

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Mostaru održan redovni godišnji sastanak federalnih i kantonalnih inspekcija i nadležnih institucija koje obavljaju poslove u oblasti posuda pod pritiskom, te sigurnosti i inspekcije liftova. Sastanak je održan na poziv glavnog federalnog rudarsko, termo i elektro-energetskog inspektora Osmanović Ferida u saradnji s glavnim federalnim […]