Dan: 11. Novembra 2022.

Uspješno okončan IMPAQ projekat u BiH – ostvarena značajna podrška Federalnom urbanističko-ekološkom inspektoratu

Dana 10.11.2022. godine, predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove – Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata i Kabineta direktora, kao i naposredni korisnici podrške, prisustvovali su završnom događaju kojim se obilježava okončanje aktivnosti u okviru projekta „IMPAQ – pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka“, koji je pokrenula Švedska agencija za zaštitu okoliša […]