Dan: 11. Augusta 2022.

Profesionalna nadogradnja i jačanje kapaciteta inspekcija: U okviru projekta EBRD do sad realizovano 49 obuka

U okviru projekta „Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije” pod pokroviteljstvom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a koji se realizuje putem Agencije za državnu službu FBiH i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), uposlenici inspekcijskih organa u Federaciji BiH imaju jedinstvenu priliku da učestvuju u integrativnom, […]