Dan: 27. Jula 2022.

Informacija o postupanju federalnog vodnog inspektora po prijavama protiv subjekta „Žuvela-HB“ d.o.o. Stolac

Nakon provedenog inspekcijskog nadzora kod subjekta „Žuvela-HB“ d.o.o. Stolac, Federalna vodna inspekcija je, temeljem člana Članu 190.1. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98 i 48/98) rješenjem zabranila upotrebu objekata za preradu i konzerviranje ribe iz kojih se vrši ispuštanje tehnoloških otpadnih […]