Dan: 22. Juna 2022.

Saopćenje za javnost 22.6.2022. godine

ZVANIČNO OBILJEŽEN POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA OBLASTI UNAPREĐENJA TRANSPARENTNOSTI RADA FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE PODRŽANOG OD STRANE OSCE-A S ciljem obilježavanja zvaničnog početka projekta izrade nove web-stranice Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i buduće saradnje Federalne uprave za inspekcijske poslove i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (Misije OSCE-a u BiH), održan je […]

Sektor granične inspekcije: Na GP/MC Aerodrom – Sarajevo zabranjen uvoz kozmetičkih proizvoda

Federalna sanitarna inspekcija na GP/MC Aerodrom-Sarajevo je dana 13.6.2022. godine zabranila uvoz pošiljke kozmetičkih proizvoda, u količini od 60,00 kg, porijeklom iz Kuvajta. Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom predmeta opšte upotrebe, utvrđeno je da pošiljka nije snabdjevena ispravom proizvođača da na osnovu laboratorijskih ispitivanja proizvod odgovara propisima o zdravstvenoj ispravnosti, što je u suprotnosti […]