Dan: 5. Januara 2021.

U povodu novogodišnjih praznika intenzivirane aktivnosti i sprovedeni timski nadzori nadležnih inspekcija

  S ciljem stvaranja predispozicija za epidemiološki bezbjedan protek nastupajućih praznika, predviđajući okolnosti mogućeg organiziranja proslava i okupljanja većeg broja ljudi koji mogu dovesti do općeg pogoršanja epidemiološke situacije, svi nadležni inspekcijski organi su u skladu s naredbama kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva, kao i preporukama nadležnih zavoda za javno zdravstvo, prioritetno usmjerili svoje aktivnosti […]