U povodu novogodišnjih praznika intenzivirane aktivnosti i sprovedeni timski nadzori nadležnih inspekcija

 

S ciljem stvaranja predispozicija za epidemiološki bezbjedan protek nastupajućih praznika, predviđajući okolnosti mogućeg organiziranja proslava i okupljanja većeg broja ljudi koji mogu dovesti do općeg pogoršanja epidemiološke situacije, svi nadležni inspekcijski organi su u skladu s naredbama kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva, kao i preporukama nadležnih zavoda za javno zdravstvo, prioritetno usmjerili svoje aktivnosti na pojačano i intenzivno praćenje implementacije obaveznih epidemioloških mjera na terenu, a u cilju sprečavanja daljeg širenja i suzbijanja infekcije COVID-19 na području cijele Federacije BIH.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je već početkom mjeseca decembra izvršila pripremne aktivnosti, kao i plan za provođenje usmjerenih timskih nadzora u periodu obilježavanja praznika, te ovlastila dodatan broj inspektora kako bi se obezbijedilo kumulativno prisustvo inspekcijskih organa na teritoriji FBIH, kao pomoć i podrška kantonalnim inspekcijama.

Na terenu je obezbjeđena maksimalna prisutnost i puni angažman inspektora, kao i provođenje usmjerenih timskih nadzora na provođenju odredbi Zakona zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBIH s fokusom na sredine visokog epidemiološkog rizika, uz stalno praćenje informacija i uputa federalnog/kantonalnih kriznih štabova, ali i hitnu reakciju po prijavama građana. U tom smislu, u prethodnom periodu izvršeni su timski i pojedinačni inspekcijski nadzori na području KS, ZE-DO i SBK,  gdje su tržišno-ugostiteljski inspektori po ovlaštenju vršili i kontrole nad implementacijom mjera i osiguranja obaveznih sanitarnih uvjeta.Prilikom kontrole ugostiteljskih objekata federalni inspektori su konstatovali minimalan broj nepravilnosti u domenu epidemioloških mjera, ali i minimum nepravilnosti po pitanju kontrole fiskalizacije.

Po pitanju planiranih inspekcijskih nadzora usmjerenih na praćenje provođenja Preporuka za skijališta u kontekstu COVID-19, kao specifičnih mjera za skijališta i prateće ugostiteljske objekte izdatih od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH, od strane federalnih inspektora su zabilježene izvjesne nepravilnosti koje dovode do ugrožavanja minimuma bezbjednog bavljenja zimskim sportovima, te su preduzete mjere u skladu sa zakonom.

Prema dostavljenom izvještaju, samo inspektori Federalnog zdravstvenog inspektorata/Inspektorata za hranu su u mjesecu decembru izvršili 144 inspekcijska nadzora, kojom prilikom je izdato 9 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 13.000,00 KM.

U timskim nadzorima tokom novogodišnje noći, izvršeno je oko 40 inspekcijskih nadzora na lokalitetima i ugostiteljskim objektima pretežno na području KS, kojom prilikom nisu zabilježena veća odstupanja od primjene tipoloških preporuka za ugostiteljske objekte od strane nadležnih zavoda za javno zdravstvo, te je konstatovano poštivanje obaveze ograničenog radnog vremena. Timski nadzori federalnih zdravstvenih i tržišno-ugostiteljskih inspektora u novogodišnjoj noći rezultirali su donošenjem pojedinačnih mjera zabrane rada fizičkim licima i rješenjima o otklanjanju nedostataka, odnosno sa 3 prekršajna naloga u iznosu od 6.500,00 KM.

Što se tiče djelotvornosti rada nadležnih inspekcija, prethodna najava plana novogodišnjih aktivnosti i stroge primjene kaznenih odredbi i sankcija iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBIH u slučaju grubog kršenja obavezujućih higijensko-epidemioloških mjera imala je za efekat povoljne rezultate po pitanju discipline, odgovornosti i uozbiljenja subjekata nadzora. Shodno navedenom, u mjesecu decembru se prilikom kontrola hotela, ugostiteljskih objekata i trgovina generalno bilježio manji broj manjkavosti u smislu nepravilne primjene i provođenja obavezujućih mjera, što od mjeseca oktobra faktički dovodi konstatnog povećanja broja i intenziteta inspekcijskih nadzora (cca. 10% mjesečno), a istovremeno do puno manjeg broja utvrđenih prekršaja.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba