Dan: 26. Maja 2020.

Rješenja o stavljanju van snage rješenja o organičenom kretanju/izolaciji u trajanju od 14 dana

Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite broj:12-40-6-148-8-1-4/20 i 12-40-6-148-144-4/20 od 20.05.2020.godine, ukinuta je mjera zdravstvenog nadzora na graničnim prijelazima BiH na području FBiH i izdavanje rješenja o kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana propisana naredbama Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-148-144/20 od 24.4.2020. godine, 12-40-6-148-144-1/20 od 29.4.2020. godine, 12-40-6-148-144-2/20 od 08.5.2020. godine, 12-40-6-148-144-3/20 od 14.5.2020. […]