Dan: 22. Marta 2020.

Direktor Ajdinović: 84 federalne inspektorice i inspektora na graničnim prijelazima u FBiH izdali 13.841 rješenja o izolaciji

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost, s podacima o postupanju federalnih sanitarnih isnpektora zaključno s 21.3.2020. godine, kako slijedi: „Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela […]

Direktor Ajdinović: suspendovan uhapšeni federalni sanitarni inspektor

Povodom lišavanja slobode federalnog sanitarnog inspektora na Graničnom prijelazu Orašje, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove daje sljedeće saopćenje za javnost: “Užasnut sam ovim nečasnim postupkom pojedinca koji je nanio štetu ugledu Federalne uprave za inspekcijske poslove i našim naporima koje poduzimamo kako bismo se svojim danonoćnim djelovanjem i zalaganjem svakog inspektora na granici oduprijeli […]