Direktor Ajdinović: suspendovan uhapšeni federalni sanitarni inspektor

Povodom lišavanja slobode federalnog sanitarnog inspektora na Graničnom prijelazu Orašje, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove daje sljedeće saopćenje za javnost:

“Užasnut sam ovim nečasnim postupkom pojedinca koji je nanio štetu ugledu Federalne uprave za inspekcijske poslove i našim naporima koje poduzimamo kako bismo se svojim danonoćnim djelovanjem i zalaganjem svakog inspektora na granici oduprijeli opasnosti širenja pandemije koronavirusa i doprinijeli zaštiti zdravlja i života građana Bosne i Hercegovine. Ovakav užasan postupak pojedinca u ovim teškim vremenima kada Federalna uprava za inspekcijske poslove sa ionako iscrpljenim kadrovskim kapacitetima daje zadnji atom snage u najtežim poslovima koje trenutno obavljamo, za svaku je i najtežu osudu i mora biti najoštrije sankcionisan.

Ovo lice je s danom 21.3.2020. godine, odnosno odmah po lišenju slobode suspendovano, te će biti pokrenut zakonom predviđen postupak.

Želim se zahvaliti Federalnoj upravi policije i kolegama koji su sudjelovali u ovim operativnim aktivnostima kako bi se ovo lice  blagovremeno udaljilo s dužnosti i suočilo s posljedicama svojih sramotnih i nečasnih djela.”

 – KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba