Dan: 20. Decembra 2019.

Zabranjen uvoz dječijih lutki

Dana 11.12.2019. godine, sanitarna granična inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na Carinskoj ispostavi (CI) Halilovići je u toku redovnog pregleda pri uvozu naložila laboratorijsku analizu pošiljke dječijih lutki porijeklom iz Kine. Prema nalazima hemijske analize od 16.12.2019. godine, utvrđeno je da ispitani uzorak, zbog povećanog sadržaja di(2-etiheksil) ftalata (DEHP), ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju […]