Dan: 3. Oktobra 2019.

PREKO 130 FEDERALNIH I KANTONALNIH INSPEKTORA NA STRUČNOJ EDUKACIJI FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Dana 3.10.2019. godine na Bjelašnici je započela još jedna stručna edukacija koju Federalna uprava za inspekcijske poslove svake godine organizuje za federalne i kantonalne inspektore. Na dvodnevnoj edukaciji će preko 130 federalnih i kantonalnih inspektora prisustvovati predavanjima iz deset odabranih tema neposredno vezanih za rad inspektora: etika i integritet inspekcijskih službi, „inspektor po mjeri građana“, […]