Dan: 19. Jula 2019.

PREPORUKE FEDERALNOG VETERINARSKOG INSPEKTORATA POVODOM NASTUPAJUĆIH BAJRAMSKIH PRAZNIKA

U nastojanju da u najvećoj mogućoj mjeri umanjimo rizik po zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš uoči predstojećeg Kurban Bajrama, a u cilju zaštite prevshodno domaćih poizvođača, sve zainteresovane strane upoznajemo s preporukama za kupovinu i klanje životinja, kako slijedi:   Kupovinu životinja nastojati obaviti samo kod poznatih i pouzdanih proizvođača; Prilikom kupovine, obavezno tražiti […]