PREPORUKE FEDERALNOG VETERINARSKOG INSPEKTORATA POVODOM NASTUPAJUĆIH BAJRAMSKIH PRAZNIKA

U nastojanju da u najvećoj mogućoj mjeri umanjimo rizik po zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš uoči predstojećeg Kurban Bajrama, a u cilju zaštite prevshodno domaćih poizvođača, sve zainteresovane strane upoznajemo s preporukama za kupovinu i klanje životinja, kako slijedi:

 

  • Kupovinu životinja nastojati obaviti samo kod poznatih i pouzdanih proizvođača;
  • Prilikom kupovine, obavezno tražiti dokumentaciju koja se odnosi na veterinarsku svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja i, po mogućnosti, istu uslikati;
  • Klanje životinja nastojati obaviti na organiziranim, za to predviđenim mjestima;
  • Klanje u domaćinstvu obavljati samo u slučaju kada isto nije organizovano i tada, u skladu s mogućnostima, nastojati obezbijediti veterinarsko-zdravstveni pregled životinje prije klanja, te trupa i organa nakon klanja. Ukoliko za to ne postoji mogućnost, a postoji sumnja u stanje trupa i organa nakon klanja, to uslikati i poslati veterinaru na mišljenje;
  • Kožice obavezno nasoliti i čuvati na hladnom;
  • Ostale nusproizvode klanja (crijeva, rogovi i slično, a posebno krv i krv zajedno sa površinskim slojem zemlje gdje se obavilo klanje) zakopati na mjestu koje nema podzemnih voda na dubini većoj od 0,5 m ispod površine zemlje, u jamu obloženu pvc folijom;
  • U toku i nakon klanja obezbijediti čiste tkanine i dezinfekciono sredstvo za dezinfekciju ruku, noževa i površina (npr. ZOONO preparati na bazi nano čestica posjeduje halal certifikat) a posebno dezinsekciono sredstvo (otpina živog ili gašenog kreča, drvenog luga i slično) za dezinfekciju manipulativnih površina tla;

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon Federalne uprave za inspekcijske poslove  033 56 33 60.

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.