Dan: 25. Januara 2019.

Federalni granični inspektor na GP Međunarodni aerodrom Sarajevo zabranio uvoz pošiljke boje za obrve

U decembru 2018. godine, federalni sanitarni inspektor na Graničnom prijelazu Međunarodni aerodrom Sarajevo je, u postupku utvrđivanja ispravnosti pošiljke, naložio laboratorijsku analizu uzorka boja za obrve porijeklom iz Ruske Federacije. S obzirom da je analizom i superanalizom uzorka utvrđeno da analizirani uzorak mikrobiološki ne odgovara članu 106. Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta […]