Dan: 17. Augusta 2018.

Pred nastupajući praznik Kurban bajram, federalni i kantonalni veterinarski inspektori vrše pojačanu kontrolu životinja

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donesnim na 146. Sjednici održanoj dana 07.06.2018. godine, Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove je donio poseban Program inspecijskih aktivnosti federalnih i kantonalnih veterinarskih inspektora u cilju poboljšanja epzootiološke situacije u FBiH za period 01.08.-31.12.2018 godine, koji je 01.08.2018. godine upućen svim kantonalnim upravama za inspekcijske […]

Federalni granični inspektori na Carinskoj ispostavi Mostar- Rodoč u julu zabranili uvoz u FBiH tri pošiljke predmeta opšte upotrebe

Tokom jula 2018. godine, federalni sanitarni inspektori na Carinskoj ispostavi Mostar-Rodoč zabranili su uvoz u Federaciju BiH tri pošiljke predmeta opšte upotrebe porijekolom iz Kine, ukupne vrijednosti 6.460,00KM, nakon što je hemijskom analizom uvrđeno da, zbog povećane količine teških metala, ne ispunjavaju odredbe Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u […]