Pred nastupajući praznik Kurban bajram, federalni i kantonalni veterinarski inspektori vrše pojačanu kontrolu životinja

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donesnim na 146. Sjednici održanoj dana 07.06.2018. godine, Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove je donio poseban Program inspecijskih aktivnosti federalnih i kantonalnih veterinarskih inspektora u cilju poboljšanja epzootiološke situacije u FBiH za period 01.08.-31.12.2018 godine, koji je 01.08.2018. godine upućen svim kantonalnim upravama za inspekcijske poslove.

 

Pored općih mjera koje se provode u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja, zaštite javnog i privatnog interesa, omogućavanja nesmetane trgovine životinjama i proizvodima životinjskog porijekla koji ispunjavaju propisane uslove, u okviru Programa će se provoditi i pojačane kontrole prometa životinja uoči nastupajućeg praznika Kurban bajrama, kako bi se osigurale maksimalne mjere zaštite zdravlja ljudi i povećanje povjerenja potrošača u bosansko-hercegovačke proizvode životinjskog porijekla.

 

Program, između ostalog, nalaže inspekcijske nadzore stočnih pijaca i maloprodajnih mjesta, te cestovnog prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla u saradnji s policijskim organima.