Dan: 30. Marta 2018.

Federalni granični inspektori zabranili uvoz u Federaciju BiH robe ukupne nabavne vrijednosti blizu 64.000,00 KM

U proteklom periodu, u kontinuiranom nadzoru prekograničnog prometa roba, federalni granični inspektori su donijeli tri zabrane o uvozu pošiljaka u Federaciju Bosne i Hercegovine, kako slijedi: Dana 13.03.2018. godine, na Carinskoj ispostavi Halilovići, federalni tržišno-turistički inspektor  naredio je povrat 24.000 kg himalajske soli porijeklom iz Pakistana, nabavne vrijednosti blizu 17.000,00 KM, jer je prilikom laboratorijske […]