Dan: 13. Decembra 2016.

Inicijalni sastanak povodom početka realizacije uspostavljanja Informacionog sistema za interoperabilnost u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je 12. decembra 2016. godine održan inicijalni sastanak o početku realizacije uspostavljanja informacionog sistema za interoperabilnost u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka sumirani su dosadašnji rezultati projekta i aktivnosti koje slijede na uspostavljanju interoperabilnog informacionog sistema. Projekat unapređenja poslovnog okruženja i institucionalnog jačanja (ICIS) od 2012. uz pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju […]