Dan: 11. Novembra 2016.

Obavijest o pojačanju inspekcijskog nadzora nad uvozom pošiljki dječijih kašica i sokova povišenog sadržaja rezidua pesticida

Federalna uprava za inspekcijske poslove je dana 10.11.2016. godine zaprimila od Agencije za sigurnost hrane BiH akt: „Obavještenje koje je izdalo Ministarstvo zdravlja R Srbije o postojanosti sumnje na sigurnost i time rizika po ljudsko zdravlje određenih dječijih kašica i sokova proizvoda „Juvitana“ proizvođača „Takovo“ Gornji Milanovac, zbog povećanog sadržaja ispitivanih, određenih vrsta pesticida“. Po […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVA INTERESA za tender za nabavku uniformi za granične inspektore

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalna uprava za inspekcijske poslove Jedinica za implementaciju Projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS)   POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVA INTERESA    ZA   TENDER ZA NABAVKU UNIFORMI ZA GRANIČNE INSPEKTORE           Grant br. TF011205 Projekt ID#  P128212 Tender br. BA-ICIS-TF011205-FBiH-G-ICB-16-2.3.7       Bosna i […]