POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVA INTERESA za tender za nabavku uniformi za granične inspektore

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Jedinica za implementaciju Projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS)

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVA INTERESA   

ZA 

 TENDER ZA NABAVKU UNIFORMI ZA GRANIČNE INSPEKTORE        

 

Grant br. TF011205

Projekt ID#  P128212

Tender br. BA-ICIS-TF011205-FBiH-G-ICB-16-2.3.7      

Bosna i Hercegovina i Entitet Federacija Bosne i Hercegovine kroz subsidijarni ugovor sa Bosnom i Hercegovinom je dobila Grant sredstva od Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) za Projekat „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS), te namjerava da iskoristi dio ovog granta za plaćanja po ugovoru za nabavku uniformi za granične inspektore.  

Predmet nabavke su uniforme – zimska službena odijela za federalne inspektore sa mjestom rada na graničnim prijelazima i mjestima carinjenja koji obavljaju poslove kontrole zdravstvenog stanja osoba i ispravnosti roba i predmeta u prekograničnom prometu. Komplet zimskih uniformi (muški i ženski) sadrži: vjetrovka sa kapuljačom i uloškom na skidanje, beretka, sako, hlače/suknja, džemper, košulja, kravata, kišni mantil sa kapuljačom, kaiš, duboke cipele, čarape, navlaka za odijelo. 

Federalna uprava za inspekcijske poslove putem svoje Jedinice za implementaciju Projekta poziva podobne ponuđače da dostave izjave interesa u kojima bi trebalo da  dokumentuju da posjeduju tražene kvalifikacije i relevantno iskustvo za obavljanje navedenog posla – najmanje jedna isporuka uniformi za institucije u BiH u posljednje tri godine.                                                                 

Tenderski postupak će se provesti po procedurama koje su definisane u Smjernicama Svjetske Banke: Nabavke roba, radova i nekonsultantskih usluga pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i grantovima, januar 2011 (Smjernice za nabavke) metodom „kupovina“ (Shopping).

Rok za dostavu izjava interesa je: 18.11.2016. godine.

Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove,  na adresi koja je dole navedena, radnim danom, od 09:00 do 15:00 sati.

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Jedinica za implementaciju Projekta 

Fehima Ef. Čurčića 6; 71000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 563-398;   Fax: +387 33 563-350

E-mail: piu@fuzip.gov.ba