Dan: 12. Augusta 2016.

POJAČANA KONTROLA KRETANJA ŽIVOTINJA U FBIH

U cilju očuvanja domaćih goveda i drugih životinja i kvalitetne domaće robe, Federalna uprava za inspekcijske poslove će, u saradnji s Federalnom upravom policije, Federalnom upravom civilne zaštite, Uredom sa veterinarstvo BiH, te nadležnim kantonalnim i općinskim organima, poduzeti sve mjere kako bi se spriječilo kretanje neoznačenih životinja i označenih životinja bez uredne prateće dokumentacije.  […]