Dan: 25. Aprila 2016.

Saopštenje o vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora Federalne uprave za inspekcijske poslove na području FBiH za period 13.04.-22.04.2016.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, od 13.04.2016.godine vršila je pojačane inspekcijske nadzore sa 49 inspektora u unutrašnjoj kontroli, te je zaključno sa 22.04.2016. godine, obavljala aktivnosti na suzbijanju nezakonitog rada fizičkih i pravnih lica u oblasti trgovine, građevinarstva, ugostiteljstva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, te kontrole apoteka i bespravnog prevoza putnika i tereta u saobraćaju, […]