Dan: 14. Juna 2013.

Problematika nelegalnog taxi – prijevoza u Kantonu Sarajevo

Već duži vremenski period, nelagalno obavljanje taxi prijevoza u Kantonu Sarajevo a i šire, predstavlja izuzetan društveni problem sa kojim se suočava šira društvena zajednica koja putem raznih državnih organa pokušava da ga suzbije i stavi pod kontrolu.Federalna uprava za inspekcijske poslove putem svojih nadležnih inspektora u saradnji sa inspektorima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove […]