Dan: 29. Februara 2012.

Pojačani inspekcijski nadzor u Federaciji Bosne i Hercegovine nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji sa Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadležnim kantonalnim organima u kojima su organizovane inspekcijske službe u Federaciji Bosne i Hercegovine u narednom periodu će provesti kampanju pojačanog inspekcijskog nadzora na području cijele Federaciji Bosne i Hercegovine nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa. Podršku u realizaciji navedenih […]