Pojačani inspekcijski nadzor u Federaciji Bosne i Hercegovine nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji sa Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadležnim kantonalnim organima u kojima su organizovane inspekcijske službe u Federaciji Bosne i Hercegovine u narednom periodu će provesti kampanju pojačanog inspekcijskog nadzora na području cijele Federaciji Bosne i Hercegovine nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa. Podršku u realizaciji navedenih aktivnosti inspekcijama će pružiti USAID u Bosni I Hercegovini i BSA (Business software alliance) – Međunarodno udruženje koje se zalaže za softversku industriju i koje djeluje u 80 zemalja sa ciljem zaštite i proširenja softverskog tržišta radi stvaranja uslova koji podstiču inovacije i razvoj. Aktivnosti inspekcijskog nadzora realizovat će federalni i kantonalni tržišni inspektori uz prethodne treninge koje će inspekcijama omogućiti dodatna znanja kako bi postupak vršenja inspekcijskog nadzora bio efikasno i kvalitetno realizovan. Inspektorima će biti omogućeno korištenje USB – stickova na kojima će biti specijalizirane aplikacije uz pomoć kojih će se prilikom vršenja inspekcijskog nadzora moći utvrditi da li se na računaru koji je predmet inspekcijske kontrole nalazi instaliran nelegalan kompjuterski program. U toku vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora predmetom inspekcijske kontrole bit će obuhvaćeni svi privredni subjekti u Federaciji BiH koji se bave prometovanjem i korištenjem kompjuterskih programa.
Ovim putem pozivamo sve privredne subjekte u Federaciji Bosne i Hercegovine da u okviru svog poslovanja preispitaju segment korištenja kompjuterskih programa i usklade ga sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, br. 63/10), a građanima i svim pravnim i fizičkim licima u FBiH skrećemo pažnju da ukoliko sumnjaju u legalnost instaliranih kompjuterskih programa na svojoj računarskoj opremi mogu besplatno izvršiti provjeru validnosti licenci računarskih programa na punktovima za podršku na području cijele Federacije BiH, a sve detaljne informacije mogu se naći na web stranici: www.licenciranje.ba

DEŽURNI TELEFON ZA PRIJAVE 24 h – 033 22 66 44

One thought on “Pojačani inspekcijski nadzor u Federaciji Bosne i Hercegovine nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa

  1. Povratni ping: namo333

Comments are closed.